Παππάς Δημήτριος

e-mail: dpappas@aueb.gr

Διδάσκων βάσει του Π.Δ. 407/80.

Μαθήματα: Μαθηματικός Λογισμός Ι και ΙΙ.

Πτυχίο: Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων, Τμήμα Μαθηματικών. 1990

Master: Εφαρμοσμένα Μαθηματικά, ΣΕΜΦΕ, Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο, 2000.

Διδακτορικό: Θεωρία Τελεστών, ΣΕΜΦΕ, Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο, 2006.

Ερευνητικά ενδιαφέροντα:

Θεωρία τελεστών, Συναρτησιακή Ανάλυση, Γραμμική Άλγεβρα.

Γενικευμένοι αντίστροφοι σε πεπερασμένη και άπειρη διάσταση. Μελέτη και υπολογιστικές μέθοδοι.

Επιστροφή στο επιστημονικό προσωπικό