Αϋφαντή Μαρία

Κονδριγκτώνος 12, 3ος όροφος, γραφείο 4
τηλ. 210-8203547
e-mail: aifanti@aueb.gr

Σπούδασε Οικονομικές Επιστήμες στο Πανεπιστήμιο Αθηνών. Τα ερευνητικά της ενδιαφέροντα αναφέρονται στις εφαρμογές της στατιστικής στα οικονομικά.

Επιστροφή στο επιστημονικό προσωπικό