Κανδηλώρου Ελένη

Πτέρυγα Αντωνιάδου, 3ος όροφος
τηλ. 210-8203176
e-mail: ekandil@aueb.gr

Σπούδασε Οικονομικά στο Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών (1975) και απέκτησε μεταπτυχιακό δίπλωμα στα Οικονομικά από το Leeds University (1989) και Ph.D. στην Εφαρμοσμένη Οικονομετρία από το ίδιο Πανεπιστήμιο (1990). Τα ερευνητικά της ενδιαφέροντα επικεντρώνονται στην οικονομετρία, στις δειγματοληπτικές τεχνικές, στην δημογραφία και στα στατιστικά πακέτα.

Επιστροφή στο επιστημονικό προσωπικό